SHAKARI TRAINING B1 PUNE_INDIA

ZMT Raveen Gaikward

17th September  2023

PUNE , INDIA

In person –

€135.00

SHAKARI TRAINING B1 SWITZERLAND

AMELA KURZ & DENNIS KURZ

8th October  2023

Dragon Dance Academy

In person –

€150.00

SHAKARI TRAINING B2 SWITZERLAND

AMELA KURZ & DENNIS KURZ

29th OCtober 2023

Dragon Dance Academy

In person –

€150.00

SHAKARI TRAINING B1 & B2 SAPPORO-HOKKAIDO

SAMIRA TALHA 

4th  & 5th November 2023

RENTAL SPACE VEGA STUDIO 5

In person –

€150.00